Dimensjonering av Conlit 150

500
100

Oppdaterer beregning...


.
Ståltemperaturen må være større enn
Ståltemperaturen må være mindre enn
Am/V-forholdet må være større enn
Am/V-forhold må være mindre enn
Datagrunnlaget fra branntesten betyr at det ikke er mulig å beregne brannbeskyttelsestykkelser over #tykkelse# mm for #system_navn# systemet. Det anbefales her i beregningsprogrammet å teste om andre Conlitsystemer kan benyttes. Alternativt kan det vurderes om den kritiske ståltemperatur ved andre tiltak kan økes. Siste mulighet er å benytte en kraftigere stålprofil.
Datagrunnlaget fra branntesten betyr at det ikke er mulig å beregne brannbeskyttelsestykkelser under #tykkelse# mm for #system_navn# systemet. Det anbefales her i beregningsprogrammet å teste om andre Conlitsystemer kan benyttes. Alternativt kan det vurderes om den kritiske ståltempaertur ved andre tiltak kan økes. Siste mulighet er å benytte en kraftigere stålprofil.
Datagrundlaget fra branntesten betyr at det ikke er mulig å beregne brannbeskyttelse på Am/V-forhold over #ua#. Det anbefales å benytte en kraftigere dimensjon.
Datagrunnlaget fra branntesten betyr at det ikke er mulig å beregne brannbeskyttelse på Am/V-forhold under #ua#. På bakgrunn av dette er #current_ua# avrundet opp til #min_ua#.
Am/V